mp3.ge

გადმოწერე MP3, MP4, WEBM, 3GP, M4A

C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial)

C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial)

სიმღერის ხანგრძლივობა: 02:51

სიმღერა ატვირთულია: CTanganaVEVO

სიმღერის თარიღი: Oct 24, 2018

სიმღერის ნახვები: 45430628

სიმღერის მოწონებები: 421162

სიმღერა არ მოეწონა: 94680

(REACCIÓN) C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial)

(REACCIÓN) C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial)

სიმღერის ხანგრძლივობა: 10:38

სიმღერა ატვირთულია: Terry

სიმღერის თარიღი: Oct 25, 2018

სიმღერის ნახვები: 75656

სიმღერის მოწონებები: 2715

სიმღერა არ მოეწონა: 209

C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial) | REACCIÓN

C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial) | REACCIÓN

სიმღერის ხანგრძლივობა: 08:55

სიმღერა ატვირთულია: Krox

სიმღერის თარიღი: Oct 25, 2018

სიმღერის ნახვები: 38781

სიმღერის მოწონებები: 1037

სიმღერა არ მოეწონა: 195

C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial) - (REACCIÓN) | BROSTO

C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial) - (REACCIÓN) | BROSTO

სიმღერის ხანგრძლივობა: 07:22

სიმღერა ატვირთულია: BROSTO

სიმღერის თარიღი: Oct 24, 2018

სიმღერის ნახვები: 1802

სიმღერის მოწონებები: 48

სიმღერა არ მოეწონა: 7

C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial) | Reaction

C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial) | Reaction

სიმღერის ხანგრძლივობა: 05:13

სიმღერა ატვირთულია: kingreactstv

სიმღერის თარიღი: Oct 28, 2018

სიმღერის ნახვები: 585

სიმღერის მოწონებები: 10

სიმღერა არ მოეწონა: 1

(REACCIÓN) C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial)

(REACCIÓN) C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial)

სიმღერის ხანგრძლივობა: 05:13

სიმღერა ატვირთულია: Manu Rapaline

სიმღერის თარიღი: Oct 24, 2018

სიმღერის ნახვები: 3646

სიმღერის მოწონებები: 126

სიმღერა არ მოეწონა: 7

C. Tangana, Becky G - Booty ( VIDEO REACCION iamPF )

C. Tangana, Becky G - Booty ( VIDEO REACCION iamPF )

სიმღერის ხანგრძლივობა: 05:43

სიმღერა ატვირთულია: IamPF

სიმღერის თარიღი: Oct 31, 2018

სიმღერის ნახვები: 670

სიმღერის მოწონებები: 23

სიმღერა არ მოეწონა: 0

C. Tangana, Becky G - Booty (Juanber Remix)

C. Tangana, Becky G - Booty (Juanber Remix)

სიმღერის ხანგრძლივობა: 03:40

სიმღერა ატვირთულია: Juanber

სიმღერის თარიღი: Oct 28, 2018

სიმღერის ნახვები: 1186

სიმღერის მოწონებები: 80

სიმღერა არ მოეწონა: 5

C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial) | REACTION

C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial) | REACTION

სიმღერის ხანგრძლივობა: 04:45

სიმღერა ატვირთულია: Dear Jadon

სიმღერის თარიღი: Nov 01, 2018

სიმღერის ნახვები: 334

სიმღერის მოწონებები: 3

სიმღერა არ მოეწონა: 0

C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial) reaccion

C. Tangana, Becky G - Booty (Video Oficial) reaccion

სიმღერის ხანგრძლივობა: 04:39

სიმღერა ატვირთულია: La Negra Opina

სიმღერის თარიღი: Oct 26, 2018

სიმღერის ნახვები: 1452

სიმღერის მოწონებები: 32

სიმღერა არ მოეწონა: 3